Свeти Серафим Саровски: С какво трябва да снабдяваме душата си

от Отец Любомир Казашки

Душата е нужно да снабдяваме със словото Божие, тъй като словото Божие, както говори св. Григорий Богослов, е ангелски хляб, с който се насищат душите, търсещи Бога.

Всеки пък повече е длъжен да се упражнява в четене на Новия Завет и Псалтира, каквото занимание да се прави е заслужаващо внимание. От това идва просвещение в разума, който се изменя с Божествени изменения. Нужно е така себе си да обучиш, че умът все едно да плава в закона Господен, с когото да се ръководиш и да устроиш своя живот.
Особено полезно е да се занимаваме с четене на словото Божие в уединение и да прочитаме цялата Библия разумно. За едно такова упражнение, освен другите добри дела, Господ няма да остави човека на Своята милост само, но ще го изпълни с дара на разбирането.
Когато човек насити своята душа със словото Божие, тогава ще се осъществи разбиране на това кое е добро и кое зло.
Четенето на словото Божие трябва да се прави в уединение и за това, че целият ум да е четящ вглъбено в истините на свещеното Писание и да приема от него в себе си топлината, която в уединението произвежда сълзи; от тях човек се сгрява цял и се изпълва с духовни дарования, услаждащи ума и сърцето повече от всяко слово.
Телесният труд и упражнението в божествените писания, учи преп. Исаак Сирин, опазват чистотата.
Докато не приеме Утешителя, човек има потребност, която е в божествените писания, за да може спомнянето на Божествените благини да се запечати в неговия ум и от непрестанното четене се обновява в него стремлението към благото и охранява неговата душа от ловкия път на греха. (Исаак Сирин, сл. 58).
Следва, също така, да удовлетворяваме душата и с познание за Църквата, как тя от начало и до сега съхранява това, което е претърпяла в сегашно или в друго време, - да го знае също и за това не да управява хората, но да е в състояние да отговори на конкретни въпроси.
Повече пък от всяко друго трябва да направим за себе си така, че да придобием мир душевен, по учението на Псалмопевеца: „Голям е мирът у ония, които обичат Твоя закон." (Пс. 118:165).