Христос воскресе!

от Предание БГ

Сега всичко се изпълни със светлина небето и земята, и преизподнята… Христос воскресе!

Чеда Божии! От преизобилна небесна радост ви приветствам и аз, опалвайки ви със силата на Божествените думи: "Христос восресе!“ Благодатният огън на тази спасителна вест, отново в ярък пламък лумнал над Гроба Господен, се понесе по света.

И Църквата Божия преизпълнила се със светлината на този огън, ни го дарява с думите: "Христос воскресе!“

Възлюбени в Христа братя и сестри, приятели мои! Вие несъмнено сте забелязали, че сред многото велики и радостни наши християнски празници с особена тържественост, с особена радост се отличава празникът на Светлото Христово Възкресение – празникът на празниците и тържеството на тържествата!

В нашата Православна Църква няма служба по-величествена, по-проникновена от пасхалната утреня. И поради това с такъв усрем се стичат в Божия храм през пасхалната нощ всички вярващи.

Пасхалното богослужение наистина прилича на великолепен пир, който Господ е приготвил за всички, прибягващи под благодатния покров на Неговия Дом!

Вникнете в съдържанието на „Огласителното слово“ на светителя Йоан Златоуст. С бащина ласка и радушие приема Господ онези, които са Го обикнали с цялото си същество. „Блажен е този, който е работил още от първия час – това са тези, които още от младостта си шестват неотклонно по Неговите Божествени стъпки.

Но не отхвърля и този, който, след като е преодолял съмнението в душата си, се е приближил до Бога едва в зряла и дори преклонна възраст. „Нека да не се бои от своето закъснение, Господ с любов приема последния като първия – и делото приема, и намерението целува.“

Без съмнение всички вие, които сте били в храма през пасхалната нощ, сте изпитали необикновен възторг… Душите ни са ликували, преизпълнени с чувство на благодарност към нашия Господ Спасител за дарувания от Него на всички нас вечен живот. Защото Възкръсналият Христос е възвел човешкият род от земята на Небето, придал е възвишен и благороден смисъл на човешкото съществуване.

Душата на човека жадува за вечен щастлив живот. Търси го… И поради това с такава жар се стичат хората на пасхалната утреня в храма Божий. И не само вярващите, но и онези, които в съзнанието си са далеч от християнската религия.

Идват тук не просто да погледат тържествата на християнската служба. Тяхната душа, дадена от Бога на всеки човек, копнее за светлината на незалязващото Слънце на Правдата, стреми се към истината.

А вярващите хора в тази свята нощ с особена сила усещат преизобилно изливащата се светла радост на Христовото Възкресение.

И не е за учудване това. Възкресението на Христа е основата на нашата вяра, нерушимата опора на нашия земен живот.

Чрез Своето Възкресение Христос даде на хората да постигнат истинността на Неговото Божество, истинността на Неговото високо учение, спасителността на Неговата смърт. Възкресението на Христа е завършекът на Неговия жизнен подвиг. Друг край не би могло и да има, защото той е пряко следствие от нравствения смисъл на Христовия живот.

Ако Христос не е възкръснал – казва св. ап. Павел, то напразна е и нашата проповед, суетна е и нашата вяра. Но Христос Възкръсна и съвъзкреси със Себе Си цялото човечество!

Из „Проповеди“ на Старец Йоан Крестянкин, изд. Ловчанска Света Митрополия