Св. Никодим Светогорец: За суеверията

от Предание БГ

Престанете да вярвате, че има саламандри и русалки, и съдба, и късмет, и вампири, понеже който признава, че има съдба и късмет, и останалите неща, отпада от догмата и мъдростта на християните според св. Анастасий Синаит, който казва: „Ако християнинът признае съдбата, отпаднал е от християнското учение и мъдрост“(Въпрос 19).

А и св.пр. Исаия казва: А вас, които оставихте Господа, забравихте Моята света планина, готвите трапеза за Гада (богиня на щастието) и разтваряте пълна чаша за Мени (орисница) (Ис. 65:11). Престанете да връзвате съпрузите (да нямат деца), да приготвяте талисмани, или да ги искате от ония, които ги приготвят, да баете вие или да молите баячите и циганките, и злите старици (да ви баят). Престанете да колите животни в основите на къщите си или да кадите към небесните тела и да прорицавате по естествените движения на членовете (на тялото) си. Защото всичко това е характерно за елините, за идолопоклонците, за езичниците, за покланящите се на демоните, а не за християните, кланящи се на истинския Бог и Спасител на света – Христос. Тези неща бяха тайнствени и учения на древната Измама(Луцифер), с които дяволът мамеше хората и му се кланяха като на бог, а след като Синът Божий дойде в света и стана Човек, и направи апостоли, и те проповядваха Евангелието по целия свят, всички тези (измамни учения) бяха обезсилени и изтребени, и заедно с тях бе съкрушен дяволът и цялата му сила и власт. Следователно, християни, не търсете пак да подновявате древната измама, която Христос премахна, с различните магии, дето употребявате. А най-вече и извънредно ви умолявам, братя, заради любовта Божия, да не вярвате никога, че съществуват вампири и че мъртвите тела на умрелите стават и се разхождат, и вредят на хората. Това беше една древна измама, с която дяволът мамеше много хора да вярват, че душите на ония, които умират от насилствена и ужасна смърт, стават демони и от това мнозина магьосници и влъхви се подбуждаха да колят много младежи с надежда, че душите им ще станат демони и ще им служат, за която измама божествения Златоуст е написал цяло слово, което е второто за Лазаря и в него (светецът) разкрива колко гибелна и душевредна е тази измама. Като се стреми да поднови тази измама, дяволът и сега убеждава някои неразумни християни да изваждат от гробовете труповете на хората и да ги разкопават за пари или да ги изгорят. О, жалко състояние и погибел, в които са изпаднали днешните християни! Братя християни, какви са тези измами, които имате? Какви глупави и бабешки разсъждения са тези, в които вярвате? Не се ли срамувате и малко ли е, дето станахте за подигравка и смях, и укор за демоните и за всички езически народи? Защото и езичниците ви се подиграват, че вие, християните, сте само дето вярвате, че има вампири, а никой друг народ по света (не вярва, че те съществуват). И демоните още ви се присмиват с тези фантазии, като незнаещи деца и ви разделят от вярата в Христа. А всички мъдреци учители на Църквата ни ви убеждават напълно, че вампири изобщо няма, нито съществуват в света, понеже умрелите преди много време тела е невъзможно да имат кръв, не възможно е да станат от гробовете си и да идват да ви вредят, но собственото ви неверие, но собственият ви страх, предположението и вярата на разсъждението ви – те стават причина дяволът да представя пред очите ви мъртъвците, че имат кръв и че излизат от гробовете.