Архимандрит Лазар (Абашидзе): Антихристът навлиза в Грузия

от Предание БГ

Архимандрит Лазар излезе с обръщение към православна Грузия, публикувано в портала «Знеоба».

„В нашата Църква вярващите и даже някои от средите на духовенството проповядват за приближаващо се религиозно „възсияване“ (възраждане) и говорят, че идва светло време за християните, че в последните, апокалиптични времена антихристът ще властва повсеместно, но че в Грузия няма да дойде и т.н.

Но обхванати от приятни и сладки мечтания, заети с привеждането в порядък на външните църковни дела и местата за отдих (в очакване на този благоприятен период), множество духовни лица и миряни не забелязват (или не искат да забележат), как в Грузия навлиза духа на антихриста, който пуска дълбоки корени в човешките души и започва да властва във всички аспекти на живота.

Например в училищата се опитва да се въведе „полово възпитание“, съществено да се съкрати обучението по националната история – като за осъществяването на тази програма от Европа, от самото лоно сатанинско, в Грузия потичат огромни парични средства!

Какво означава това? Онези от вас, които се е запознали със смисъла на този проект „полово възпитание“, разгледайте новите учебни издания – ясно ще видите желанието им децата от най-ранна възраст да започнат да изучават различните видове полов разврат. Тяхната цел – да убият всяко чувство на срам, да поставят за цел на живота услаждането от похотите.

Започва страшно, жестоко гонение срещу човешката съвест, срещу нравствените ценности и духовността.

Но за това е нужна глобална политика, поради което те не пестят средства и харчат за целта толкова пари, така че да купят детската и родителската съвест?

Защото днес по целия свят се провежда активна дейност, така че да се подготви пътя на антихриста, всички тези мероприятия се ръководят от най-тъмни сили.

За тях е важно да подготвят един общ световен ред, тоест да подготвят в хората да имат общи интереси, общи желания, общи стремежи – едва тогава би могло да има единно световно господство и контрол над цялото човечество, едва тогава дяволът ще може да осъществи своята стара мечта: цялото човечество да му се поклони като на господ бог.

С тази цел от хората ще изтрият всичко – индивидуалността, възвишеността, идейната и духовна особеност.

Човек, който е без нравственост, не познаващ своето Отечество, не познаващ опита и духовното богатство на своите предци, търсещ само сиюминутни удоволствия, живеещ само за днешния ден – това е най-добрият материал, от който трябва да се създаде подвластен на общественото мнение човек за новия световен ред.

Контролиран по твърд начин, безидеен, бездушен. Той ще бъде готов да се избави в името на свободата от всичко: от съвест, от срам, от нравствените заповеди, готов да заплати за свободата, да съгреши заради права, да угажда на плътта с благата на „земния рай“, да се наслаждава на техническия и материален комфорт и да не чувства никакви угризения на съвестта.

Наред с с това се изтъква, че човек трябва да остане религиозен – антихристът ще възжелае да му се окаже поклонение, но не така, както на изтъкнат човек, а като на божество.

Зад него се крие духът на мрака, който гори от жажда за божествено поклонение.

Но религиозността трябва да бъде светска (свободна от църковно влияние), непознаваща Истината – да наподобява мистичен сурогат.

По такъв начин за създаването на това ново общество ще са необходими три фактора: икуменическа религиозност (религия без благодат), безнравственост (човек, който е загубил съвестта си), загуба на връзката със съществувалата преди това нравствена и духовна култура(общество, което няма история).

Третото е необходимо поради това, че националното чувство, често придобито от предците, обогатява човека с истинска мъдрост, приучва го да се връща към отците си и следователно и към тяхната духовност и високонравствени ценности, които те са почитали. Но тази твърда основа – основата на мъдростта и нравствеността – трябва да бъде унищожена.

Така човек заприличва на откъснато от собствения си корен листенце, кръжащо в бурния, мътен поток вода заедно с хиляди други, подобни на него, носещи се в тъмната бездна.

Ако тази програма влезе в училищата, в такъв случай грузинците запалват под корените си адския огън!

За няколко десетилетия Грузия ще поеме по пътя на Содом и Гомор и без съмнение ще последва тяхната участ. Неслучайно те пристъпват с греховната отрова към малолетните, за да опорочат техните души. Те излагат на сериозен риск новото поколение.

Сега всички зависят от нас, и най-страшното  е, че хората мълчат. Безмълвстват свещениците и духовенството, само понякога се чува предупредителен глас. Ако не дигнат глас към приближаващата опасност, не протестират, не вдигнат християните на борба с това зло, не започнат със сурови ограничения да привеждат до опомняне отдалечилите се от Христа хора – тогава се отварят широко вратите и се приготвя постлания път, по който антихристът ще влезе в Грузия.

„Начало на мъдростта е страхът Господен“ (Пс. 110:10). Избавлението от страха – това е началото на масовото безумие!

pravoslavie.ru