Преподобни Паисий Светогорец: Псалмопението услажда и умиротворява душата

от Свети Паисий Светогорец

– Отче, макар и да осъзнавам колко е полезна Иисусовата молитва, не мога постоянно да я извършвам.

– Когато ти е трудно да извършваш Иисусовата молитва, тихо пей песнопения. Псалмопението също е молитва. Псалмопението смекчава сърцето, услажда го и съгрява със своята духовна енергия. И по този начин създава по-добри условия, човек да извършва Иисусовата молитва с апетит. За мен лостовете в духовния живот са: малко, но силно четене, Иисусовата молитва, поклони, псалмопение.

– Отче, когато се занимавам с ръкоделие, макар наоколо и да е тихо, но не казвам Иисусовата молитва.

– Постарай се, доколкото е възможно, успоредно с работата да имаш за ръкоделие и Иисусовата молитва и тихото псалмопение. В момента, за известно време, една трета от времето, в което се занимаваш с ръкоделие, едновременно с него извършвай Иисусовата молитва, а през останалите две трети, докато се занимаваш с ръкоделието, пей различни песнопения, които ти харесват. Чрез Иисусовата молитва и тихото псалмопение ще пазиш в себе си Божествената благодат.

– Отче, когато съм разстроена, се държа грубо със сестрите, а след това още повече се разстройвам поради своето недобро поведение.

– Тихото псалмопение много ще ти помогне. Тихо пей и в килията си, и на послушание. Псалмопението умиротворява душата. То укротява даже дивите зверове, а още повече човека! Когато някой лъв или вълк слуша псалмопение, седи и тихо слуша – като агне. Не казвам, че си дива, но дангалакът използва твоето угнетено състояние и те подтиква недобре да се отнасяш към сестрите. Поради това, ако започнеш тихо да пееш, то ще почувстваш в сърцето си сладост и вече по друг начин ще гледаш на сестрите, с любов.

– Отче, когато ми досаждат помисли, не мога нито да чета, нито да се моля.

– А не можеш ли тихо да пееш? В такива случаи, ако човек пее, прилича на земеделец, комуто предстои под палещото слънце да ожъне цяло поле с полегнала пшеница, при това обрасла в тръни – и земеделецът винаги започва работата с песен. Чрез песента той забравя тежестта и завършва работата с радост. И събраният неголям урожай ще му бъде от полза и тежестта вече не я чувства.

– От време на време, отче, чувствам в душата някаква тежест. Това изкушение ли е?

– Знаеш ли какво трябва да правиш? Когато чувстваш в себе си тази тежест, не ѝ придавай никакво значение, но казвай: „Огорчи се адът, огорчи се!“[1] – и тихо пей. По този начин изкушението ще си тръгне. Свети Йоан Лествичник казва, че псалмопението е за монаха оръжие, което прогонва тъгата[2]. Аз също съветвам тези, върху които налитат изкушения и скърби, да пеят песнопения.

– Отче, понякога върху мен напада един натрапчив неподобаващ помисъл. Как да го прогоня?

– Пей „Достойно есть“ и ще видиш как дангалакът ще изчезне с всичките си такъми. Псалмопението е презрение към дявола.

превод: Ловчанска Света Митрополия

ΓΕΡΩΝ ΠΑΙΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. Περί Προσευχής - Λόγοι Στ'.[1] Св. Йоан Златоуст. Слово на Светата Пасха. PG 59, 723.

[2] Виж: Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναϊτου, Κλῖμαξ, Λόηος ΙΓ΄, παρ. η΄ καὶ ι΄, σελ. 81.