Поучения на светия старец Гавриил Ургебадзе

от fblfAmivepelmDA

elderGabriel

 Опитвай се да си устремен постоянно към Бога. Виждайки твоето усърдие, Господ ще ти даде всичко необходимо. Съгрешил ли си? Кай се незабавно.

 Не Бог изоставя човека, а човек изоставя Бога. Ада е отчуждение от Бога.

 Бог е безкрайна Любов, Доброта и Правда. Който обича добротата и правдата, той обича Бога и е възлюбен от Бог като Негово собствено дете. Любовта е над всяко правило и закон.

 Христос не е вървял по застлани пътеки. Живял е просто; лицемерието и разкоша са били отблъскващи за Него. Христос е носил само един хитон, ушит от Пресвета Богородица.

 Съвестта е малък бог. Преди да си легнеш, направи си кратък отчет как си прекарал деня, какво си сторил, кога си съгрешил, какво е можело още да направиш. Бъди взискателен към себе си.

 Един ден стареца отслужил Света Литургия. Няколко човека, които тъкмо излезли от Църквата замеряли едно куче с камъни. Отецът казал: “Щеше да е много по-добре за тях ако не се бяха причастили. Да храниш гълъбите и другите животни е дело на милост."

 Егоизмът е противоположността на любовта. Егоистът никога не дава нищо от себе си, но иска всичко за себе си. И всичките богатства на света никога не биха били достатъчни за егоиста.

 Заслужаваш ли Бог да се вслушва в молитвите ти? Господ чува молитвите ти само когато са придружени с добри дела. Ако молитвите ти не са съпроводени с дела на милост, тогава такава молитва е мъртва.Това е последното ми желание и воля: издигайте молитви нагоре за всеки; с молитвите си планини ще премествате. Обичайте се един други.

 Когато се храниш размисляй за онези, които са в нужда, глад, жажда, страдание – по този начин ще се научиш как да приемаш благодатта.

 Вяра и любов се придобиват със страдание.

 Един послушник попитал светия старец Гавриил какво е постът. Тогава старецът започнал да изброява всички грехове, които послушника бил извършил през целия си живот. Младият мъж паднал и се разридал. Тогава изведнъж стареца сменил изражението си, усмихнал се на послушника и го подканил: “Хайде да хапнем!”. Той отвърнал, че не можел да яде, че се чувствал зле. Тогава архимандрит Гавриил казал: “Това е постът. Когато оплакваш греховете си, дори не се сещаш за ядене. Съгрешиш ли, кай се веднага!”

 Смиреният човек е защитен от изкушения. Никой не може да влезе в царството Божие ако няма смирение. Смирението укротява дори най-свирепия лъв.