Св. Йоан Кронщадски: Главното е живата вяра в сърцата

от Предание БГ

В молитвата се придържай към следното правило: по-добре да кажеш пет думи от сърце, отколкото порой от думи, но само с език. Когато забележиш, че сърцето ти е хладно и се моли без желание - спри се, съгрей сърцето си с някоя жива представа, например на своето окаянство, за своята духовна бедност, нищета и слепота, или си представи великите, несекващи Божии благодеяния към тебе и изобщо към човешкия род, и особено към християните, и след това се моли, без да бързаш, с топло чувство; ако не успееш да прочетеш всички молитви, няма страшно - ползата от топлата молитва, произнесена без бързане, ще бъде несравнимо по-голяма, отколкото ако беше прочел всички молитви, но с бързане, без съчувствие.

Предпочитам да кажа пет думи разбрани, за да поуча и други, отколкото хиляди думи с език (1 Кор. 14:19 - слав.). Разбира се, но много добре би било, ако в молитва можехме да кажем и много думи с нужното чувство. Господ не изоставя онези, които се трудят в Негово име и дълго предстоят пред Него, с каквато мяра те мерят, със същата мяра ще им отмери и Той, и според изобилието от истинни думи в тяхната молитва Той изпраща в душите им обилие от духовна светлина, духовна топлина, мир и радост. Добре е продължително и непрестанно да се молим, ала не всички възприемат тая дума, но ония, на които е дадено; Който може възприе, нека възприеме (Мат. 19:11, 12). Които не могат да се молят продължително, по-добре да се молят кратко, но с гореща душа.

Някои считат, че цялото им благополучие и изправност пред Бога се състои в изчитането на всички определени молитви, без да обръщат внимание на готовността на сърцето си да предстои пред Бога, на вътрешното си изправяне; например мнозина изчитат по този начин правилото преди Свето Причастие. В същото време тук преди всичко трябва да се търси изправността и готовността на сърцето да приеме Светите Тайни; ако сърцето ти по Божия милост се изпълва с благоговение и застава право, готово да посрещне Младоженеца - слава Богу, дори и да не си успял да изчетеш всички молитви.

Царството Божие е не в думи, а в сила(1 Кор. 4:20). Послушанието във всичко към майката-Църква е добро, но с благоразумие и ако е възможно - който може възприе продължителната молитва, нека възприеме. Но не всички възприемат тая дума (Мат. 19:11); ако при продължителната молитва не може да се опази до край топлината на духа, по-добре да се прочете кратка, но гореща молитва. Припомни си, че едната дума на митаря, казана с горещо покаяние в сърцето, го оправдала. Бог гледа не множеството думи, а разположението на сърцето. Главното е живата вяра в сърцата и топлината на разкаянието за греховете.