Св. Йоан Кронщадски: Бойте се от злото като от огън

от Предание БГ

Бойте се от злото като от огън. Не му позволявайте да се докосне до сърцето ви, дори нещо да изглежда на пръв поглед справедливо и правилно. Независимо от обстоятелствата, не му позволявайте да влезе във вас. Злото винаги си остава зло. Понякога злото представя себе си като стремление към Божията слава или като нещо добро спрямо вашия ближен. Дори в тези случаи, не се доверявайте на това чувство. Това е грешно и лишено от смисъл. Вместо това, работете върху това да го прогоните от себе си.

Злото, независимо от това колко невинно изглежда, е противно на дълготърпеливата Божия любов, с която преди всичко се изразява Неговата слава. Иуда предал Господа за тридесет сребърника, прикривайки се зад мисълта да се помогне на бедните. Имайте предвид, че врагът търси вашата погибел дълго време и атакува още по-яростно, когато не сте внимателни. Неговата злост е безкрайна. Не позволявайте на егото и любовта към материалните блага да ви завладее. Щом почувствате гняв срещу някого, повярвайте от цялото си сърце, че това е в резултат от работата на дявола в сърцето ви. Опитайте да намразите дявола и делата му и така той ще се махне от вас. Не го приемайте за част от себе си и не го оправдавайте. Зная това от опит.  Дяволът се прикрива зад душите ни и ние слепешката вярваме, че действаме сами. Сетне защитаваме делата на дявола като нещо, което е част от нас самите. Понякога смятаме, че гневът е честна реакция спрямо нещо лошо. Ала мисълта, че дадена страст може да е справедлива, е напълно лъжлива и смъртоносна. Когато някой ви е ядосан, помнете, че това зло чувство е в него. Той е просто подмамен от дявола и е само окаяна играчка в неговите ръце. Помолете се врагът да го остави и Бог да отвори духовните му очи, които са били потъмнени от злия дух.  Молете се за всички хора, поробени от страстите, тъй като врагът действа в техните сърца.

Вероятно мразите вашия съсед, презирате го, не желаете да поприказвате с него спокойно и с обич, защото се е държал грубо, арогантно или е говорил  и се държал неприятно. Може би сте го презрели поради себичността му, гордостта и липсата на уважение. Но тогава вие сте по-виновен от него. Лекарю, изцери се сам! (Лука 4:23). А също, учителю, научи себе си. Този вид гняв е по-лош от всяко друго зло. Нима може злото да бъде изгонено с друго зло? Как можете да извадите сламката от окото на другия, докато във вашето има греда. Пораженията от злото трябва да бъдат лекувани с любов, доброта, смирение и търпение. Признайте се за най-окаяния от всички грешници и го повярвайте. Смятайте себе си за най-лошия, прогонете всяка дързост, гняв, нетърпение и ярост; сетне може да започнете да помагате на другите. Не обръщайте внимание на грешките при другите, защото ако виждате техните неизправности през цялото време, враждебността ще се запази. По гърба ми орачи ораха, прокарваха дългите си бразди(Пс. 128:3). Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец (Мат. 6:14). От време на време можем да почувстваме съвършената любов към Господа без да се обичаме един другиго. Това е странност и малцина я осъзнават. Ала любовта към ближния никога няма да дойде без усиля от наша страна. Истинският християнин няма причина да се гневи някому. Гневът е дяволско дело. Християнинът трябва да има единствено любов в себе си, а понеже любовта не се превъзнася, то и той не трябва да се превъзнася или да има лоши мисли спрямо другите. Например, не трябва да смятам, че даден човек е зъл, горд и т.н.; и не трябва да мисля, че ако му простя обидата той ще ми се присмее или ще ме разстрои отново. Не трябва да допускаме злото да се скрие в нас под какъвто и да е предлог. Злото и гневът обикновено имат множество прикрития. Не се поддавайте на мрачни чувства в сърцето си, а ги контролирайте и ги премахвайте със силата на вярата и със светлината на здравия разум. Тези опори ще ви накарат да се почувствате уверени. Да се не посрамя, задето се на Тебе уповавам (Пс. 24:20).

Мрачните чувства обикновено се развиват дълбоко в сърцето. Някой, който не се е научил как да ги контролира, ще бъде потиснат и умислен и ще му е трудно да се справи със себе си и с другите хора. Когато се приближат до вас, укрепете се с вътрешна сила, с щастие и невинни шеги; и скоро те ще се махнат. Това ви го казвам от опит.

Господи, дай ми сила да обичам всекиго както себе си, никога да не се гневя и да работя в полза на дявола. Дай ми сила да разпна егото си, гордостта си, алчността си; неверието си и останалите страсти. Нека името ни бъде: взаимна любов. Нека не се тревожим за нищичко. Бъди единственият Господ в нашите сърца и нека не желаем нищо освен Тебе. Нека винаги живеем в свързваща ни любов и да намразим всичко, което ни отделя един от друг и любовта. Така да бъде! Така да бъде! Щом Бог ни откри Себе Си и живее в нас, както и ние в Него (според вечното Му слово), нима Той няма да ни даде всичко? Нима някога ще ни излъже или ще си тръгне? Оня, Който и собствения Си Син не пощади, а Го отдаде за всички ни, как няма да ни подари с Него и всичко?(Рим. 8:32). Бъдете утешени, скъпи мои, и нямайте нищо друго освен любов. Това ви заповядвам: да любите един другиго (Йоан 15:17).

http://orthochristian.com/