Четете Евангелието

от Предание БГ

Бог е милостив и прощава кой си признае. Четете Евангелието. Там всичко е казано.

Дядо Добри