Пазeте душите си чрез покаяние и молитва

от Предание БГ

Пазeте душите си чрез покаяние и молитва. Това иска Бог като наш един баща. Пазете си душите, дяволът вече живее в хората, приказва чрез тях мазно, за да може да привлече душите. Пазете се! Няма ли вяра - сте загубени!

 Дядо Добри