За страха Божий и служенето на истината

от Предание БГ

А най-страшното е - да се боим от нещо друго повече от Бога и поради тази боязън служителят на истината да стане предател на учението на вярата и истината.

Св. Григорий Богослов