Преп. Иустин Попович: Ако отпадне от Христа, човек отпада от единствената безопасна основа

от Предание БГ

В историята на света най-важни са две събития: Първото пришествие на Господ Христос и Второто Му пришествие. Първото е сеитба, второто - жътва; първото показа и даде на човешкия род всички Бо­жествени истини и сили за спасението на хората от греха, смъртта и дявола, второто ще покаже и ще направи явно как човешкият род се е възползвал от това. Това е всецялото Евангелие на Спасителя и всичко, което то е предизвиквало и предизвиква в човешките души: целият Бог и целият човек във всичките си истини и безкрайности. Затова никой от хората не може да знаe, кога човешкият род ще уз­рее за последния Христов съд. Това е тайна, света тайна, към която християнинът смирено върви чрез молитва и надежда на човеколюбивия Спасител, во­дейки евангелски живот (ср. 2 Сол. 2:3, 4).

Христос в света? Бог в света, Бог с всички Бо­жествени съвършенства в плът. Това е безкрайна радост за хората, но е безкрайна мъка за бесовете. „Защо си дошъл да ни мъчиш?“ (ср. Лук. 8:27) - постоянно гласно и негласно се отронва от мрачни­те и смърдящи уста на всички бесове, които чрез греховете са направили от този свят арена на смърт­та, мъката и страданията и са го превърнали в пред­дверие на ада. С цел съпротива спрямо Божествено­то Христово добро бесовете в този свят непрестанно мобилизират цялата си злоба, украсяват я, маскират я, за да я направят привлекателна за хората. Главната, най-главната им работа в земния свят е - да се борят срещу Христа чрез хората. Те знаят, от горчив опит знаят, че в никакъв случай не могат да победят Господа Христа, но най-голямата им радост е да отвърнат хората от Христа, да не им позволяват да идват при Христа, да ги съблазняват в Христа, понеже разбират, че с това скланят хората към всяко падение и към най-голямото - отпадане. Ако отпадне от Христа, човек отпада от единствената безопасна основа, защитаваща от смъртта, греха и злото, и тогава дяволът го въвлича в кръговрата на греха, страстите и изкушенията и накрая го натиква в своето царство - в ада.

Това, с което човек се държи за небето, за безсмъртието, за вечността, за вечната истина, за вечния живот, е вярата в Господ Христос. Затова целият ад чрез цялата си злоба се е надигнал против Христовата вяра. И когато му се удаде да отвърне поне един човек от вярата, с това той го отвръща от Бога и го тласка чрез своето зло към всички духовни смърти, зад които се простира безкрайното царство на гнойния и смърдящ мрак - ада. Ако отпадне от Христа, човек ще отпадне от Вечната Истина и ще потъне в подвижните пясъци на псевдоистините, на квазиистините; ще отпадне от Вечната Истина и ще пропадне в безкрайната смърт; ще отпадне от рая и ще се срине в пъкъла. Колкото е по-голяма вярата на хората в Христа, толкова е по-голяма яростта на демоните против тази вяра и толкова повече са нападките срещу Христовите хора. Цялата стратегия на сатаната се състои в това – да направи греха нещо желано за хората чрез най-съвършената козметика, която може да измисли съвършеният в злото ум на сатаната, и така да лови хората, скланяйки ги към отпадане от Христа. Кой е отпаднал напълно от Христа - Бога - Слово? Сатаната. А в човешкия род най-пълното отпадане от Господа Христа ще представлява антихристът. Това ще бъде най-пълният образец на отстъпничество от Христа Бога, от Неговата Истина, от Неговата Правда, от Неговата Любов, от Неговата Мъдрост, от Неговата Богочовечност, от Неговата Вечност в човешки облик. Но и всяко отпадане от Христа има в себе си нещо антихристово и поради това сатанинско. Но историята на човешкия род не ще свърши, докато сатаната не покаже на земята цялата сила на своето зло. А той ще я покаже най-цялостно и най-пълно в лицето на антихриста, за да отвърне от Христа колкото се може по-голям брой хора и чрез тях да проведе последното и заключително сражение с Господа Христа. Когато антихристът пребивава в земния свят и изведе на борба против Христа цялото зло на сатанинското царство и когато това зло покаже цялата си сила - и само по себе си, и чрез хората, които доброволно ще го следват - тогава ще се случи най-масовото отпадане от Христовата вяра в човешкия род, тъй като лъжепророци и лъжеучители ще прелъстят мнозина и беззаконията ще се увеличат, и любовта на мнозина ще охладнее (ср. Мат. 24:12), така че, когато Господ дойде за втори път, ще намери ли вяра на земята? (Лук. 18:8).