Йеромонах Йов(Гумеров): Празникът на Света Троица (Петдесетница)

от Предание БГ

Още в апостолските времена след празнуването на Възкресението на Спасителя, втори по последователност празник бил денят на Петдесетница, когато Светият Дух слязъл върху апостолите. Според Преданието първата християнска църква била построена на планината Сион, на мястото, където апостолите се били събрали по време на Петдесетница. Тази църква не била разрушена дори при всеобщото разрушение на Йерусалим от римските легиони през 70 г. от Р.Х. Във фрагмент от творенията на св. великомъченик Ириней Лионски се споменава за празнуването на новозаветната Петдесетница (от края на ІІ век). Това събитие било също така наричано денят на слизането на Светия Дух през ранните времена на Църквата. На този ден Църквата била родена. От там насетне, благодатта на Светия Дух присъства в Църквата и осъществява всички нейни Тайнства.

Църковните служби за празника Петдесетница се създавали и обогатявали постепенно, чрез усилията на св. Григорий Богослов (ІV век), св. Козма Йерусалимски и св. Йоан Дамаскин (VІІІ век), митрополит Теофан Никенски (Х век) и император Лъв (886-912). Стихирата, написана от император Лъв Приидите, людие, трисоставному Божеству поклонимся, бележи началото на празнуването на Петдесетница като празник на триипостасния Бог – Света Троица. Самият Господ показва на своите ученици именно това теологическо значение на този велик Нов Завет, когато рекъл: А кога дойде Утешителят, Когото Аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за Мене (Йн. 15:26).

През седемте седмици на Петдесетница (от Пасха до Петдесетница), църковният типикон не позволява правенето на земни поклони. При завършването на този период, се четат три „коленопреклонни“ молитви, съставени от св. Василий Велики. Но тъй като през цялата година земните поклони не са позволени през неделните дни, празникът на Св. Троица винаги е в неделя, като непосредствено след Св. Литургия следва вечернята служба за понеделник, през която се отдава почит на Св. Троица. По време на тази служба коленичим за пръв път след погребалната служба пред Плащеницата.

Обичаят да се украсяват църквите с три клонки или цветчета датира от древни времена. Старозаветната Петдесетница била празника на първото пожънване на плодовете (вж. Изх.23:16). Хората донасяли първите плодове от своята реколта и цвята в двора на Храма. В новозаветни времена, клонките и другите растения в църквата символизират обновлението на човеците чрез силата на Светия Дух, който вече е слязъл.

pravoslavie.ru