Дяконска хиротония в Ловеч

от vbfczAmivepelmDA

hirotonia

На днешния ден - 5 Неделя след Неделя подир Въздвижение - Ловчанският митрополит Гавриил чрез ръковъзлагане, по древната евангелска традиция на светата ни Православна църква, въведе в свещения дяконски чин Цветослав Ковачев, който прие името Михаил.

Отец Михаил е роден през 1980 г. в гр. Ловеч. Тук той завършва ГЧЕ „Екзарх Йосиф I" с профил английски език. Още като ученик с ревност започва да се приобщава към църковния живот. Завършва Американския университет в Благоевград, а после и Богословския факултет на Софийския университет. През ваканциите бъдещият духовник редовно посещава катедралния храм „Света Троица" в Ловеч, където помага на клира. Той активно участва в различни начинания на св. Ловчанска митрополия, свързани с благовестието и църковното просвещение в Ловеч. От 2004 г. до 2009 г. работи като специалист по църковните имоти в Ловчанска митрополия. От 2012 г. е женен и има едно детенце.

Пожелаваме на отец-дякона Михаил благословено и многоплодно служение на светата наша Православна църква!