Мнозина са звани, а малцина избрани (видео проповед)

от Пътят на отците