Призоваването на първовърховните апостоли

от Пътят на отците