Видео проповед за Въздвижение на Светия Кръст Господен

от Пътят на отците