Рождество на Пресвета Богородица (видео проповед)

от Пътят на отците