Полагане ризата и пояса на Пресвета Богородица (видео проповед)

от Пътят на отците