Видео проповед на митрополит Гавриил за Рождество Христово 2016

от Пътят на отците