Разстреляната през 1948 г. съвест на БПЦ (Видео БНТ)