Не приемайте злите помисли

от Предание БГ

Приемащият зъл помисъл приема врага в своето тяло. Духовете са невидими, ние им даваме тела и така те стават видими.

Старец Тадей Витовнишки