Игумен Никон Воробьов: Да постъпваме според Евангелието

от Предание БГ

Възникват такива мисли: ако бихме могли да започнем живота си наново, то нямаше да извършим много от грешките си. Това въобще не е вярно. Както в ябълковата семчица се съдържа цялото ябълково дърво в пълнота, а не трепетлика, така и всяка индивидуалност има нещо непроменимо в своята същност.

Може и трябва да променяте външната, вехтата си страна в нова според евангелските заповеди.

Поради това можем да изведем следното общо правило: във всяща възраст, при всякакви условия, следва да постъпваме според Евангелието. Тогава няма да има грешки, нито закъсняло съжаление и разкаяние.