„Александър, шест дена работи, седмият ден е на Господа, Твоя Бог.“

от Предание БГ

Александър Смирнов, едно от духовните чеда на св. Серафим Вирицки, получил изцеление от недъга пиянство и престанал да пуши. Батюшка го благословил да построи къща, където да приема идващите при стареца във Вирица. Александър построил къщата, закупил няколко крави, създал стопанство. Веднъж с големи трудности успял да резервира кола за неделя, за да отиде за сено. Трябвало да тръгне още рано сутринта, което означавало, че ще пропусне неделното богослужение в църквата. Александър отишъл при стареца за благословение.

Влязъл при него в килията, а батюшка, без въобще да го е питал нещо и без да е чул молбата, рекъл: „Александър, шест дена работи, седмият ден е на Господа, Твоя Бог.“ Прибрал се той вкъщи при жена си и ѝ рекъл: „Старецът не благослови.“ Тя отново го изпратила при него, като му казала, че той не му е обяснил: колата давали единствено в неделя.

Отишъл той при стареца и отново чул същите слова. Когато се върнал у дома, жената започнала да го убеждава: „Иди още веднъж и обясни.“ Той отново отишъл при стареца, опитал се да обясни, че в друг ден няма да му дадат колата, по батюшка повторил: „Александър, шест дни работи и върши в тях всичките си работи; а седмият ден е на Господа, твоя Бог“.

Той казал на жена си, че няма благословение, а тя отговорила: „Батюшка ни каза да не отиваме, но на нас ни се налага да отидем.“ Така и сторили, докарали сеното вкъщи, . шофьорът искал да докара колата по-близо до вратата по невнимание направил маневра, така че Александър, който седял отзад върху сеното, паднал и си счупил гръбнака. Той извикал: „Занесете ме при батюшка“.

Когато го отнесли при стареца, той повторил „Александър, шест дена работи, седмият ден е на Господа, Твоя Бог.“ Александър започнал да го моли: „Батюшка, до края на живота си обещавам да те слушам във всичко.“ Старецът го помазал с елей от кандилото и му дал да пие светена вода: „ След три дни иди в поликлиниката и си направи рентгенова снимка.“

След три дни Александър наистина се изправил, и отишъл да си направи снимка в поликлиниката: лекарите казали, че гръбнака му бил счупен на три места и го попитали колко стара е тази травма и как е успял да се излекува без последствия. Александър отговорил, че счупванията са от три дни и че го е изцелил отец Серафим. Батюшка специално изпратил своето непослушно чедо, за да може той да се убеди, че наистина му бил счупен гръбнака и че го е изцелил Господ.