Архимандрит Кирил (Павлов): Как правилно да устроим нашия живот

от Предание БГ

Ние сме удивително лекомислени, понякога дори престъпно нехайни по отношение на устройването на нашия живот. Така който и да е строител няма да започне да гради сграда, преди да извърши необходимите изчисления, да изчисли сметките и да направи други подготвителни действия. Никой зидар няма да положи дори един ред тухли, ако първо не направи замерване.

А ние често подреждаме живота си по такъв начин, че ни най-малко не се замисляме по тези въпроси, които имат значение и смисъл за нас.Нямаме мярка как правилно да насочваме хода на живота ни. И поради това често нашите жизнени градежи често рухват, завличайки и нас под своите развалини. И това ще се случи, няма да избегнем този срив и смачкване, защото пренебрегваме единствения верен и правилен път, показан ни от Господ в Неговото Евангелско учение.