Притча за кристалната вода и златния кладенец

от Предание БГ

Някога един стар монах посетил свой познат аскет, за да отслужат заедно св. Божествена Литургия.

Но един посетител наклеветил пред аскета стареца с множество обвинения. Аскетът се повлиял от казаното и променил мнението си за стареца. И така, когато дошло време службата да започне, той не му отворил вратата. В този момент аскетът чул глас: „Хората ме лишиха от правото Ми да бъда съдия.“ Същевременно аскетът имал следното духовно видение:

Един прокажен човек стоял на върха на златен кладенец и черпел от него кристално чиста вода със златна кофа. Минал друг човек, който, макар и да бил жаден, се поколебал да пие, защото водата била вадена от прокажения. Тогава се чул глас, който му рекъл: „Защо не пиеш? Нима не виждаш какъв съд използва прокаженият? В крайна сметка той само черпи водата и я излива.“ Тогава аскетът дошъл на себе си, разбирайки значението на видяното и като повикал стареца, го поканил да отслужат богослужението както обикновено.