Св. Серафим Звездински: За Божествената Литургия

от Предание БГ

В Църквата ние имаме ръцете на Христос, Неговите уста, очи и също така Божественото Му сърце. Неговите ръце са богослужебните чинодействия, езикът на устата Му е евангелското слово, а очите Му са тайнствата, чрез които Той гледа в нашите сърца. Неговото сърце е Божествената Литургия.

Считайте за изгубен деня, в който не сте били на Литургия. Литургията е диамант, прекрасен дар от Христос; Литургията е обновяваща, оздравителна река, извираща из сърцевината на разпнатия Христос; Литургията е златният мост, по който единствено можем да достигнем живот вечен с Христа. Обикнете Божествената Литургия, тя е отпечатък на живота на Христос, изпълнена с най-дълбоко съдържание и щастливец е този човек, който черпи от този източник на радост, живот и премъдрост Христова.

Божествената Литургия е задвижващата ос за целия свят. И също както колелото може единствено да се върти, когато е скрепено с оста, така и светът, нашето житейско колело може да се задвижва само чрез Божествената Литургия, по време на която се предлага Безкръвната Жертва.

Нищо на земята не е по-ценно от Божествената Литургия. Ако съберем скъпоценностите на целия свят; изкопаем всичкото злато, скъпоценни камъни; съберем всички перли от морското дъно и ги сложим на едната везна, а на другата Св. Литургия, отслужвана от някой свещеник в най-бедната селска енория, тогава тежестта на Божествената Литургия ще надделее.

Ако не бе Литургията, слънцето би помръкнало и земята няма да произрасте своите плодове.

И също както майката води своето дете за ръчичка и присъда близо до него и го гледа, като то прегръща понякога, милва го, грижи се за него и го храни, по същия начин и Господ във всички църковни служби и домашни молитви сякаш ни държи за ръка, гледа ни, а в Св. Литургия ни взема на ръце, настанява се на масата и ни храни със Своята храна. На всички богослужения освен Литургията ние говорим с Бога по телефона, общуваме чрез телеграф, а на Божествената литургия ние директно казваме нашите прошения на Господа лице в лице, лично Му благодарим и Му се молим.

Божествената Литургия е пролука, оставена от Господа в нашия грешен, невярващ, прелюбодеен свят, през която влиза свеж въздух; ако този прозорец го нямаше, вярващите биха се задушили.

Кръстът е нашата котва. Кръстът е нашето прибежище. Молитвите на светите наши отци, поменавани всеки ден на Литургията, запазват света от окончателна разруха.

Свещеномъченик Серафим (Звездински): На орлови криле (притча)

Свещеномъченик Серафим (Звездински): Златната верижка със седем колелца