Св. Теофан Затворник: Всеки християнин е избран

от Предание БГ

Всеки християнин е избран: избран за следните дела: да бъде с Господа чрез непрестанното Му помнене и осъзнатост за Неговата вездесъщност; чрез проповядването и изпълнението на Неговите заповеди и чрез готовността си да изповяда свята вяра в Него. Там където се извършват подобни дела, изповядващи вярата, това е гръмка проповед, която всички могат да чуят.

Всеки християнин има силата да лекува недъзи: но не тези на другите, а неговите собствени, не телесните, а тези на душата, а това са греховете и греховните навици – и да прогонва дяволи като отхвърля злите помисли, посети от тях, като гаси пламъка на страстите, които те разпалват.

Прави това и ти ще бъдеш апостол, изпълнител на онова, за което Господ те е избрал, изпълнител на благата вест. Щом успееш първо във всичко това, тогава Господ вероятно ще те определи за специален посланик – да спасяваш други след като си спасил себе си; да помагаш на падащите в изкушение след като си преминал през подобни изкушения и през всякакви опитности на доброто и злото.

Но твоята работа е да работиш върху себе си: за това си избран, а останалото е в ръцете на Бога. Този, който се смирява, ще бъде въздигнат.