Защо някои хора умират млади?

от Предание БГ

Веднъж една жена, чийто син бил починал, дошла при св. Гавриил (Ургебадзе) и го попитала: „Защо някои хора умират млади?“ Старецът ѝ разказал следната история:

В едно село живеела благочестива жена. Еднинственият ѝ син умрял и тя се оплакала на Господ: „Аз съм единствената вярваща в селото. Другите ме презират и подиграват поради любовта ми към Теб. А сега ти ми отне едничкия ми син. Защо?“

През нощта жената имала сън. Ангел дошъл и я отвел при Господ. Той я попитал какво иска. Тя отвърнала, че иска синът ѝ да се върне. Тогава Господ разпоредил синът ѝ да бъде доведен при тях. „А сега какво желаеш?“, запитал Бог. „Защо ми го отне?“, укорила Господа жената.

Господ накарал Ангелите да покажат на жената какво би сторил синът ѝ, ако той не бил починал. Сякаш върху екран жената видял какви ужасни грехове би сторил синът ѝ и в крайна сметка би попаднал в ада.

Жената избухнала в сълзи. „Моля, върнете го на Небесата!!“ Господ ѝ рекъл: "Синът ти сега е с Мен, защото си толкова мила и изпълнена с любов. Защо си мислиш, че не знам кого и кога да взема?“

Когато някой умре, как това може да се окаже клопка на лукавия? Целият човешки живот е в Божиите ръце.

Откъс от книгата „Вашият живот е мой живот: съветите на стареца Гавриил (Ургебадзе) и спомени за него“.