Свети Йоан Кронщадски: Не се заглеждай в красотата на човешкото лице, а гледай на неговата душа

от Предание БГ

Не се заглеждай в красотата на човешкото лице, а гледай на неговата душа; не гледай на облеклото на неговото тяло (одеждата е временна), а гледай на това кой ги облича; не гледай великолепието на дома, а гледай на живеещия, кой живее в него и какъв е – иначе ще оскърбиш Божия образ в човека, ще обезчестиш царя, като се поклониш на неговия слуга, а на него не ще въздадеш ни най-малката подобаваща му се чест.

Също така - не гледай на красотата на печатния шрифт на книгите, а погледни духа на книгата; иначе ще унизим духа, а ще възвисим тялото; защото буквите са тялото, а съдържанието на книгата – е духът.

Не се прелъстявай от мелодичните звуци на инструмента или на гласа, а по тяхното впечатление на душата или по думите узнай какъв е техния дух; ако звуците навяват на твоята душа чувства тихи, целомъдрени, святи – слушай и храни с тях твоята душа; ако пък чрез тях се вливат в душата ти страсти – престани да слушаш, захвърли и тялото и духът на музиката.