„Да празнуваме умъртвяването на смъртта"

от Предание БГ

Веднъж св. Порфирий Кавсокаливит попита един поклонник, дошъл да го посети:

- Знаеш ли тропара, който започва така: „Празнуваме умъртвяването на смъртта…“?

- Да, отче, знам го.

- Тогава го кажи.

- „Да празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушаването на ада, началото на друг, вечен живот, и играейки да възпяваме Виновния, един Бог, благословен и препрославен.“

- Разбираш ли това?

- Да, разбира се, че разбирам.

Помислих, че ме пита за превод на съвременен гръцки.

Тогава Старецът махна с ръка и рече:

- Георги,дете мое, ти нищичко не си разбрал! Ти го изрече бързешком като скоропоговорка. Чуй какво чудни неща се казват в този химн: чрез Христос и Неговото Възкресение ние не просто пресичаме река, долчинка, канал, езеро или дори Червено море. Ние сме преминали през бездната, която никой човек не може да пресече сам. Векове идват и отминават, докато светът чака своята Пасха, за това преминаване. Нашият Христос ни е извел от смърт към живот! Поради това днес „празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушаването на ада.“ Вече няма смърт. Днес ние празнуваме „началото на друг, вечен живот“, живот с Него.

Говорейки с ентусиазъм и убедителност, Старецът бе видимо развълнуван. Той поспря за малко, после още по-енергично продължи:

- И ето вече няма хаос, няма смърт, няма умиране, няма вече ад. Сега всичко е радост, благодарение на възкресението на нашия Христос. Човешкото естество е възкресено с Него. Сега и ние можем да възкръснем и да живеем вечно с Него… С какво блаженство е изпълнено Възкресението!“ И скачайки от радост, ние пеем химн на Виновника: виждал ли си как малките козлета подскачат по зелената трева? Те бозаят от млякото на майка си и започват да скачат от радост, така и ние празнуваме неизказаната радост на възкресението на нашия Господ.

Сетне той спря да говори. Във въздуха се усещаше чиста радост. После продължи:

- Мога ли да ти дам един съвет? Във всяка тъга, във всеки провал, във всичко, което ти причинява болка, събери себе си за половин минутка и бавно изречи този химн. Тогава ще видиш, че най-важното нещо в твоя живот и в живота на вселената е вече завършено с възкресението на Христос. Това е нашето спасение. И тогава ще разбереш, че всички пречки са толкова несъществени, че не бива да им позволяваш да ти развалят настроението.