Св. Козма Етолийски: Бог е милостив, но има и желязна палица

от Предание БГ

Ако желаете да намерите съвършената любов, идете и продайте всичко, което имате, раздайте го на бедните, идете при някой духовник и имайте пълно послушание. Можете ли да направите това и да бъдете съвършени?

Ще речете, че това е твърде тежко. Тогава сторете нещо друго. Не предавайте себе си в робство. Просто продайте притежанията си и ги раздайте на бедните. Можете ли да го направите? Или намирате, че това е твърде тежко?

Добре тогава, не можете да продадете имуществото си. Тогава раздайте половината, или третина, или една пета. Твърде тежко ли е това? Тогава раздайте една десета. Можете ли да го направите? Все още е твърде тежко?

А какво ще речете за това. Не предавайте себе си в робство. Не давайте и стотинка на бедните. Само сторете това. Не отнемайте на бедния си събрат връхната дреха, не му вземайте хляба, не го преследвайте, не го поглъщайте жив. Ако не желаете да му направите нещо добро, поне не му вредете. Просто го оставете на мира. И това ли е твърде тежко?

Ще речете, че искате да се спасите. Но как? Как ще се спасим, ако всичко, към което сме призвани да сторим ни се струва твърде тежко? Падаме и падаме, докато просто повече няма къде повече. Бог е милостив, така е, но Той също така има и желязна палица.