Св. Николай Велимирович: За виденията от духовния свят

от Предание БГ

Занимаващите се със спиритизъм днес приемат всяка проява от духовния свят като такава, изпратена от Бог и мигновено се хвалят, че Бог им е дал „откровение“. Познавах един 80-годишен монах, когото всички почитаха като голям духовен наставник.

На моя въпрос: „Виждали ли сте нещо от духовния свят през живота си?“, монахът ми отговори: „Не, никога, слава Богу за Неговата милост“. При това, виждайки моето озадачение, той каза: „Непрестанно се молех Господ да нямам никакви видения, за да не би в такъв случай да се подам на гордост и да приема падналият дявол като ангел. До този момент Бог чува молитвите ми.“

Този пример показва колко смирени и внимателни са били старците.

Дяволът, преобразил се като ангел на светлината, се появил пред един монах и му рекъл: „Аз съм Архангел Гавриил и съм пратен при теб.“ На това братът отвърнал: „Помисли! Дали пък не си пратен при другиго, тъй като аз не съм достоен да видя ангел?“

Дяволът мигновено станал невидим и изчезнал.