Св. Тихон Задонски: Горко на онези души, в които няма Христос

от Предание БГ

Горко на онова място, в което няма светлина. Там хората бродят подобно на слепци, не отличават вредното от полезното и често се спъват и падат – там се случват всякакви беди, напасти и увреждания.

Още по-горко на онези души, в които няма Христа, истинската Светлина! Там няма нищо, освен една тъма, смъртни сенки, бедствия, окаянство и гибел! Аз съм светлината на света; който Ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота (Йоан 8:12). Стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите, и ще те осветли Христос (Еф. 5:14)!

Горко на онзи дом, в който няма благоразумен стопанин, там всичко е в безпорядък. Още по-горко на онази душа, в която Домовладиката Христос не обитава! Там е истински безпорядък и смут, там е жилище на всякакви зли духове.

Горко на онзи кораб, на който няма добър кормчия, поради което той е близко до крушение. Толкова по-горко на онази душа, плаваща по морето на този свят, в която я няма премъдрия наставник Христа и тя е близо до потъване. Ако пък някой няма Духа на Христа, той не е Христов (Рим. 8:9).

Горко на тези хора, които нямат хляб и вода, тъй като изтляват от глад и жажда и умират. Още по-горко на онези души, които се лишават от Хляба на живота – Иисус Христос, защото от глад отслабват и могат да умрат. Аз съм хлябът на живота… Божият хляб е Онзи, Който слиза от небето и дава живот на света (Йоан 6:35, 33). А който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее; но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен (Йоан 4:14).