Монахът и маслиновото дръвче

от Предание БГ

Един монах посадил маслиново дръвче и започнал да се моли: „Господи, изпрати на моето дръвче дъжд“. И Господ изпратил на земята дъжд. Дръвчето поело влагата, а монахът продължил да се моли: "А сега, Господи“, моля да изпратиш слънчице – дръвчето ми се нуждае от топлина." И Господ изпратил слънце. Дръвчето пораснало. Монахът продължил да се моли за него:"Господи, изпрати студ, който да не е много силен, за да укрепнат клонките и корените.“ Господ изпратил студ и… дръвчето погинало.

Монахът силно се разстроил. Той отишъл при друг монах, за да му разкаже своята история и да сподели своята тъга.

„Погледни, и аз имам маслинено дръвче“ - отвърнал другият монах. А неговото дърво израснало голямо и силно. "Но аз се молих другояче. Рекох на Господа, че Той – Творецът на това дръвче, най-добре знае какво му е нужно. Аз просто се молех на Бог да се погрижи за него, така и стана.“

Това се отнася и за нас. Ние често се молим за това, което по наше мнение, ни е необходимо. Но само Господ знае какво ни е наистина нужно. Доверете се напълно на Бога!