Архим. Йоан (Крестянкин): Да приемаме всеки дошъл с любящо християнско сърце

от Предание БГ

Тук идват съвременни блудници, митари, разбойници. Те не знаят много, не разбират много. Но трябва да помним, че Господ е ял с митари и грешници и е простил на гонителите си. Дверите на светата обител са открити за всички и всекиго, за всички отрудени и обременени.

Във всеки дошъл – дори още да не се е приобщил към Православната вяра, дори да не е облечен както трябва или вчесан, дори да приема изискванията ни като неуместни – нашето любящо християнско сърце трябва да види възможният бъдещ поклонник, тъй като не ни е известно кога и кому Господ ще призове към Себе си. За да се уверим в това, нека си представим какви са били прическата и облеклото на евангелската блудница и какви са били изказванията на гонителя Савел до неговото обръщане.

Молящи се! Вие сами просите от Господа да ви приеме заедно с блудницата, заедно с дошлите в последния час. Не бъдете като прокурори, съдии и жандарми за другите. На вас лежи голяма отговорност. По вашето поведение ще отсъдят не толкова за обителта, но и за християните въобще. Господ строго ще поиска сметка, ако вие прогоните когото и да било от Него.