Св. Николай Велимирович: За търсенето на Живия между мъртвите

от Предание БГ

Защо търсите Живия между мъртвите? (Лука 24:5)

Божият Ангел запитал жените мироносици сякаш в удивление: „Защо търсите Живия между мъртвите?“ Като че ли виделият тайнството Божие и Божията сила искал да рече: „Как дори за миг сте могли да си помислите, че Той е пленник на смъртта? Нима не знаете, че Той е източникът на живота? Нима не знаете, че целият живот е чрез Него и никой от живеещите не може да заеме дори капчица живот от друг източник? Нима не ви е разкрил Своята власт над живота и смъртта на земята? Кой даде живот на умрелия Лазар? Кой отне живота от безплодната смоковница?“

О, братя мои, нека спрем да търсим Живия между мъртвите. Ако помежду ни има още някой, който дири Христа между мътрвите, нека спре това душепагубно действие. Товя е суетно занимание, присъщо на иудеите, езичниците и не-християните. Ние знаем, че Господ, Дарителят на живота, не е в гробницата, а на Трона на Славата на небесата. Духът, непомрачен от греха, вижда небесата, а не гробницата; а духът, помрачен от греха, вижда гробницата, а не небесното. Грехът и добродетелта властват над духовния мироглед на човека и разкриват съответният вътрешен свят на всекиго. Грехът събаря духовното зрение на земята и му разкрива развалата на света. Добродетелта повдига духа към небесата и му открива вечният свят и възкръсналият Христос като Цар на този свят.

О, братя мои, нека не търсим живота в творението, а в Твореца. Нека не извършваме големия грях да дирим Твореца в гробницата на творението, нито Източникът на светлината, Безсмъртният в мрака на смъртта.

О Господи Иисусе, Победителю на смъртта, викаме към Теб: възкреси и нас във вечен живот от развалата и тъмнината на смъртта.

На Тебе слава и благодарение отдаваме во-веки. Амин.

 

Из „Орхидски пролог“