Св. Николай Велимирович: Относно това Кой е Христос?

от Предание БГ

За кого Ме мислят човеците? (Марк. 8:27)

Братя, изминали са почти две хиляди години, откакто нашият Господ Иисус задал този въпрос на Своите ученици. Оттогава до днес този въпрос е поставен на всяко човешко поколение, всеки светъл ден и всяка тъмна нощ.

И всяко човешко поколение всеки светъл ден и всяка тъмна нощ трябва да дадат отговор на този въпрос. Този въпрос е въпросът за живота или смъртта и отговорът е живоносен или смъртоносен.

Ти си Христос, Синът на Живия Бог. (Мат. 16:16), отговорил апостол Петър. И този отговор бил одобрен и похвален от Господ Иисус.

„Кой е Христос?“, питат хората днес. Някои отговарят, подобно на иудеите, че Той е рушител на Закона и самопровъзгласил се Месия. А други твърдят, заедно с Пилат, че не могат да кажат истината за този човек.

Трети, заедно с апостолите, отговарят, че Той е Христос, Синът на Живия Бог, Спасителят, Освободителят на човешката раса от греха и смъртта, Възкръсналият и Възкресяващият, Живеещият и Даващият живот.

И всички ние, кръстените в Името на Светата Троица се съгласяваме с апостолите и Светата Апостолска Църква, която със своя съборен глас изповядва Христос Господ.

О, Господи, Единородни Сине Божий, помогни ни, за да можем през дните на нашия живот да вярваме в Теб със сърцата си и да изповядваме Теб с устните си като наш Бог и наш Спасител, като Божия сила и Божия премъдрост (1 Коринтяни 1:24).

На Тебе подобава слава и чест вовеки. Амин.

Из „Охридски пролог“.