Св. Порфирий Кавсокаливит: За чувствителните души

от Предание БГ

Често някои хора твърде много се натъжават относно състоянието на света. Те се измъчват, като виждат, че волята Божия не бива следвана от другите и от тях самите и страдат, чувствайки физическата и психологическата болка на останалите.

Тази чувствителност е дар от Бога. По-често тя се среща сред жените. Душите, притежаващи тази чувствителност, са особено възприемчиви към Божията воля. Тези чувствителни души имат способността бързо да напредват в живота в Христа, тъй като обичат Бога и не желаят да Го оскърбят.

Те обаче се намират в опасност. Ако не поверят живота си изцяло на Христос, е възможно лукавият дух да използва тяхната чувствителност и да ги доведе до депресия и отчаяние.

Чувствителността не може да бъде премахната. Тя може само да се преобразува, измени и трансформира, така че да се превърне в любов, радост и благоговение. Как? Като бъде обърната наопаки. Като превърнем всяка тъга в познание за Христос, любов към Христос и благоговение пред Христос.

А Христос, Който постоянно чака с готовност да ни помогне, ще ви даде Своята благодат и Своята сила да преобразите скръбта в радост, в любов към ближния и в почитание към него. Тъмата ще изчезне. Спомнете си св. ап. Павел. Какво казал той? „Сега се радвам в страданията си“.