Св. Макарий Оптински: Чрез нежеланите скърби се приближаваме до Бога

от Предание БГ

Горко на живеещите в днешните времена: ние се отдалечихме от тесния и прискърбен път, водещ към вечния живот и търсим щастливи и мирни пътеки. Ала многомилостивият Господ отклонява мнозина от този път, въпреки тяхното желание и ги поставя на пътя на скърбите.

Чрез нежеланите скърби и болести ние се приближаваме по-близо до Бога, тъй като те ни смиряват чрез въздържание, а смирението, щом го придобием, може да ни спаси дори без трудове, както ни казва и св. Исаак Сирин.