Молитва към Господа Иисуса

от Предание БГ

Всеблаги Господи, Спасителю наш, Който просвети със сиянието на Твоето идване краищата на света, и ни повика в Твоята света Църква с обещание, че ще наследим нетленни и вечни блага!

Милостиво погледни към мене, Твоя недостоен раб, не спомняй моите беззакония; но, по Твоето безмерно милосърдие, прости ми всичките прегрешения.

Защото, макар и да престъпвам Твоята света воля, не се отричам от Тебе, нашия Бог и Спасител.

Пред Тебе едничкия съгрешавам, но само и на Тебе едничкия служа.
Само в тебе вярвам, към Тебе едничкия прибягвам и само Твой раб искам да бъда.

Сам Ти ме очисти и ме спаси.

Сам Ти просвети ума ми, за да вярвам непоколебимо в Тебе, едничкия наш Спасител и Избавител!

Сам Ти повдигни сърцето ми, за да те обичам всецяло, еднички Боже и Творче наш!

Сам Ти оправи стъпките ми, за да ходя безпрепятствено в светлината на Твоите заповеди!

О, Господи Спасителю наш, яви ми Твоята голяма и щедра милост; направи да поживея в светост и правда през всички дни на моя живот
и така да бъда достоен при второто славно Твое дохождане, да чуя от Тебе милостивата покана в Царството небесно, което ме сподоби да получа и в наслада от неизказани красоти да славя Тебе и Твоя безначален Отец и вечния Божествен Дух во веки веков. Амин!