Митрополит Гавриил: В Църквата много пъти са се прекратявали епидемии

от Пътят на отците