Св. Гавриил Ургебадзе и двете жени от "Свидетели на Йехова"

от Предание БГ

Две жени, попаднали под влиянието не сектата „Свидетели на Йехова“, били пратени при отец Гавриил за помощ. Щом влезли в килията му, отец Гавриил започнал да въздиша и скърби, което продължило не по-малко от седем минути и тогава жените го попитали защо е в това състояние. Той отвърнал:

„Как можете да питате какво ме притеснява и натъжава, сестри мои? Досега знаех, че спасението е за всички, които наистина се покаят, но поради греховете ми се съмнявах, че ще се спася. Но сега разбрах, че има хора, които следват ново учение; техният брой вече надминава пет милиона, ала те казват, че 144 000 избрани ще бъдат спасени. И как въобще ще се спася, ако вече всички места са заети?“

Жените били изумени и не знаели какво да сторят. След това отец Гавриил започнал директно да им обяснява къде бъркат и ги обърнал към истинската вяра.