Св. Гавриил Ургебадзе и изгарянето на портрета на Ленин

от Предание БГ

Датата е 1-ви май 1965 г., Светла Събота. Отец Гавриил отслужва Божествената Литургия по обичайното време сутринта, а сетне се отправя към църквата в Кашвети, посветена на св. вмчк Георги.

Хората празнуват един от главните комунистически празници – денят на труда. Върху фасадата на сградата на съветското министерство е окачен огромен портрет на Ленин, 26’ x 16.5’, осветен от прожектори. Над него е изписана известната фраза: „Слава на Великия Ленин“. Звучи музика, чуват се аплодисменти и скандирания от народа. Партийните представители стоят на правителствената трибуна.

Безбожният спектакъл възмущава вдън душа отец Гавриил и той, подтикван от любов към Христа, намисля удивителен план. В малък съд той взема малко бензин, както и кибрит от мястото за продаване на свещи в църквата в Кашвети и се отправя към правителствената сграда. Удивителното е, че човек, облечен изцяло в монашески одежди успява да премина покрай наредената в линия охрана и правителствената платформа и се озовава точно пред портрета на Ленин.

Той изважда съдчето с бензин, скрито в неговите дрехи, залива портрета и подпалва образа на „Великия лидер“.  Само за няколко секунди пламъците обхващат целия портрет, като за това спомага не само петрола,но и блажната боя, с която е изрисуван образа на вожда. Прожекторите се нагряват от огъня и започват да гърмят. Това сериозно разтревожва стоящите на подиума, а празнуващите мислят, че се извършва саботаж.

Първоначално изплашени, те се разпръсват във всички страни и бързо мобилизират известния Осми полк, ала когато от платформата виждат само един духовник, облечен в черно, се успокояват. Отец Гавриил стоял пред горящия портрет на Ленин и с голяма сила казвал: „Господ казва: Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята; не им се кланяй и не им служи.“

Когато хората осъзнават, че това не е саботаж, а че този духовник е причинил всичко, те изпадат в гняв.  Към този момент портретът вече е изгорял напълно и са останали само металните корди. Хората, ядосани от изгарянето на портрета на вожда, с ярост се спускат към отец Гавриил, за да се разправят с него. А той отново извисява глас: „Трябва да се почита не този труп, а Иисус Христос, Който потъпка смъртта и ни дарува вечен живот“. Едва тогава успяват да запушат устата на отец Гавриил.

Разказвайки тази случка, отец Гавриил веднъж споделил: „Изгубилите правата вяра смятаха, че вършат нещо добро. Точно обратното, пристигането на войниците от Осми полк ми бе от помощ, той като те разпръснаха народа и когато ме видяха, целият окървавен, ме качиха в една кола и ме вкараха в затвора. Когато реших да изгоря този звяр, знаех, че за мен няма да има пощада и че ще ме застрелят, но считах за чест да умра за Христос. Прекръстих се и поверих живота си на Господа.“

В града е обявена тревога първа степен. Войниците от Осми полк откарват получилият седемнадесет счупвания и фрактури по тялото свещеник в Ортачала, където се намирал центърът за задържане и в пълния смисъл на думата го захвърлили ни жив, ни умрял директно на циментовия под. Онтачало дори не промили кръвта по него, но тъй като разпитът бил неминуем (той бил извършен от най-старшия представител на силовите ведомства), те почистили кръвта, но счели, че медицинската помощ не е необходима, казвайки: „ Заповедите от Кремъл така или иначе ще бъдат да го застреляме.“

Разпитът на отец Гавриил бил съпроводен с физически мъчения. Самият той никога не говореше за това пред посетители, но при редки случаи, след горещи молби, разказваше по нещичко от случилото се, съвсем накратко и пестеливо, като нещо незначително и шеговито. По такъв начин винаги скриваше ужасната история, така че да не предизвиква почит към себе си в удивените хора.