Свети Климент Охридски изпълнителят на Христовия закон на любовта

от Предание БГ

Автор: свещеник Войден Божков

„Добри пастирю, който пожертвува светата си душа за нас, твоите овци и чрез много старания ти събра стадо на Бога, като ни настани на тревисто място — обяснените с твоя език писания,  отхрани ни върху тихата вода на божественото кръщение и ни изведе на пътеките на правдата, за да вършим добри дела. Чрез тебе цялата българска страна позна Бога!”

(Из пространното житие на св.Климент Охридски от Теофилакт Български/Охридски)

Възлюбени в Господа братя и сестри,

Чрез тези слова, преди хиляда години, блаженният Теофилакт Охридски, наричан също и Български, завършил житието на свети Климент Охридски - Христовият светилник, който честваме два пъти през годината в календара на родната ни Православна църква – в деня на неговото успение – 27 юли и днес, в деня на неговия имен ден, когато се отбелязва паметта на духовния му покровител св. Климент, папа Римски.

Животът на св. Климент Охридски бил изпълнен с много перипети и борби, за да просвети с христовата вяра на роден език старите европейски народи. И за да разберем подвига му, е нужно да насочим вниманието си към есенцията на Христовата проповед - „Възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си“. (Лука 10:27) Именно този текст от Св. Писание се явява ключ за разбирането на личността не само на св. Климент, но и на всеки един светец на св. Православна църква.

 По отношение на любовта към Бога, която преизобилствала в Охридския светилник и наш небесен покровител св. Климент, авторът на краткото му житие, архиепископ Димитър Хоматиан, казва: „Още като дете обикнал богоугодния начин на живот... какъв ли вид на добродетел не извършил... От млади години следвайки по този начин божествения закон и живеейки точно според евангелието, най-сетне станал сподвижник на водачите (т.е. св.св. Кирил и Методий) и водач на целия мизийски (т.е. българския) народ в благочестието... Най-отличителен белег на неговата душа били безпристрастната обич и искреното смирение! (Из краткото житие на св.Климент Охридски от Димитър Хоматиан )

Тези слова са много ясно свидетелство, което, от една страна, обобщава живота на св. Климент Охридски, а от друга, ни учи що е това да си християнин?! Защото живот в св. Православеща Бога църква означава общение с Господ, разкрил ни се чрез нашия Спасител Иисус Христос и осъществяване на това общение в благодатта на светия Дух, чрез светите Тайнства; и второ, оделотворяване на тази Божия енергия в живота ни, чрез дела на съработничество с Бога! Защото „както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва“ (Яков 2:26).

В тази връзка можем спокойно да кажем, че св. Климент ни е показал не малко, от което можем да се поучим, защото той премина със своите учители св. св. Кирил и Методий през трудния път на създаването и борбата за утвърждаването на тяхното свято дело из целия древен средиземноморски свят, а впоследствие и продължител на трудовете им в Моравия, Панония и на венеца на това дело в средновековна България.

В споменатото вече житиеописание от блаженния Теофилакт Охридски четем и следното: „На народа укрепвал разума и поставял основата на вярата им върху скалата на истинската християнска вяра... Той ги хранел по този начин със словото, което е истински хляб и укрепва действително сърцата. Но нима пропускал да храни и телесно тези, които намирал, че се нуждаят от духовна храна?“ и по-нататък блаженния Теофилакт продължава „затова той бил и баща на сираците, и защитник на вдовиците, грижейки се за тях по всякакъв начин. Вратата му била отворена за всеки бедняк и странникът не нощувал навън.“(из Пространно житие на св.Климент Охридски от Теофилакт Български/Охридски)

От тези думи узнаваме, че просветителската дейност на св. Климент сред народа била на две нива: проповед чрез слово и проповед чрез дела на милосърдие.

По отношение на проповедническата дейност на св. Климент Охридски е нужно да си припомним неговото творчество, което със своите, както самият той се е изразявал, „светозарни лъчи“ на словата е просветлявал древния свят. Ако погледнем в дълбочина, ще видим същататази евангелска светлина, дадена ни от Самия Бог за спасение на помраченото от греха човечество. Чрез своето творчество св. Климент може да се окачестви като Златоустият равноапостолен проповедник на славянобългарския свят в епохата на Ранното Средновековие!

По отношение делата на милосърдие, които са изпълвали живота на св. отец Климент Охридски, то цитираният откъс от житиеописанието му достатъчно категорично се изказва в полза на тези дела.

В средновековна България св. Климент Охридски не само намерил утеха в труда, а най-вече поле за действие, където постоянно да се труди на христовата нива! И по думите на нашия Спасител Господ Иисус Христос „жетвата е голяма, а работниците малко; затова молете Господаря на жетвата да изпрати работници“ (Лука 2:10), самият св. Климент не само се е молил, но е и обучавал своите ученици да бъдат добри жетвари, чието число в средновековното Българско царство достигнало „до 3500 души!“(из Пространно житие на св.Климент Охридски от Теофилакт Български/Охридски)

Това число за нашите представи дори днес не е малко, а какво остава за далечните 9-ти и 10-ти векове!

Братя и сестри,

Ако човечеството винаги се е възхищавало на големи по мащаб и величие личности, то св. Климент Охридски е точно такъв! Защото той беше съработник и съпродължител на делото на св.св.Кирил и Методий.

Дело, което изразяваше светопавловите слова: „в църква предпочитам да кажа пет думи разбрани, за да поуча и други, отколкото хиляди думи на език непознат.“ (1 Коринтяни 14:9)

Дело, което изпълни Господнята заръка: „идете, научете всички народи!“ (Матей 28:19а), но и дело, което проповядваше апостолската проповед и срещна също не малко врагове, както сред свои, така и сред чужди.

Свети Климент Охридсдки оделотвори евангелския закон на любов към Бога и ближния и се превърна в пример за всички нас! Така той засия на Божия небосклон всред Божиите угодници от всички векове и стана молитвеник и застъпник пред Самия Господ за нас!

Нека сега, всички ние, да почетем паметта на небесния ни покровител свети Климент Охридски и да се поучим от личността му като насочим „сърцата си нагоре“, към Бога, за да облагодатим умовете си и оделотворим вярата си по светоклиментовия пример! Амин.

Използвана л-ра:

1.Библия СИ 1982г.

2. Пространно житие на св.Климент Охридски, Александър Милев, Издателство на Българската академия на науките - София, 1966

3. Крако житие на св.Климент Охридски, Александър Милев, Издателство на Българската академия на науките – София, 1966

4. Свети отци: Ириней Лионски, Атанасий Велики, Григорий Богослов виж: http://uverenostsboga.free.bg/mneniya_za/Antropoditseya.html - актуална към 13.11.2018г.