Старецът Николай Гурянов: Второто пришествие на Христос ще бъде страшно

от Предание БГ

Второто пришествие на Христос ще бъде страшно и последният съд над целия свят ще бъде ужасен, но и царуването на антихриста няма да мине без големи ужаси“, пише старецът Амвросий Оптински.

Главното бедствие на епохата преди царуването на антихриста е духът на слепотата. Духовният разум ще бъде рядък, плътският ум ще бъде по-често срещан, така че хората няма да разпознаят антихриста, нещо повече, ще видят в него благодетел.

Така да придобиеш духовен разум означава, както дете от майка си, да не се отдалечаваш от Съборната Църква и постоянно да се ръководиш от провереното през вековете Св. Писание. Самият Христос ни предупреждава: „Внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат отегчавали с преяждане, пиянство и житейски грижи, и да ви застигне оня ден внезапно” (Лука 21:34).

Прекомерното потапяне в грижите на материалния живот допринася за развитието на житейски ум, който в нужния момент няма да възприеме Божествените откровения.За да направи човек безчувствен към собственото си спасение, врагът ще го помрачи с многогрижие. Хората ще забравят за вечния живот, възможността за вечно осъждане ще престане да ги плаши. Цялото внимание ще бъде насочено към проблемите на деня.