Св. Лука Кримски: Святото търпение е велика добродетел

от Предание БГ
Никога не мислете, че с първата си молитва, с първото си прошение ще получите всичко, което поискате от Бога!
Трябва да го заслужите, да го заслужите чрез постоянството на молитвата, постоянството на надеждата на Бога, постоянството във вярата, че Господ няма да ви откаже, ако неотклонно, неуморно Му се молите.
Трябва да вярваш в това, трябва да знаеш, че трябва неотстъпно да се молиш на Бог, както тази вдовица, която молеше съдията да я защити.
Само благодарение на упоритостта на молбата си тя получи това, което поиска. Така че ние ще получим от Бога желаното само тогава, когато се молим с неоскъдяващо упование.
Трябва да помним за святото търпение, защото тази добродетел е велика.