Св. Серафим Вирицки и изцелението на пияницата

от Предание БГ

Един млад мъж напълно се пропил, всичко разпилял от вкъщи. Жена му не издържала такъв живот и си тръгнала заедно с детето.

Един негов приятел разбрал, че във Вирица живее стар монах, който лекува алкохолици и започнал да го уговаря да отидат там: може би той щял да му помогне да се изцели.

Той дълго отказвал, но накрая се подал на увещанията.

И така те потеглили към Ленинград (дн. Санкт Петербург). Когато пристигнали на гарата във Витебск, приятелят на пияницата отишъл до касата, за да купи билети, но докато стоял на опашката, неговият другар отишъл до тоалетната и предложил дрехите си на някого за четвърт бутилка: той дал връхната си дреха и ризата и останал само по фланелка и панталон. Веднага изпил четвъртинката. Намерил го неговия приятел, но така и не успял да разбере кога и къде е успял да пие. Качили се на влака и потеглили.

Те пристигнали в дома на стареца, влезли в преддверието и в това време старецът вътре обяснявал притчата за овцете, които пастирът отива да търси. Пияницата казал:

- Къде ме доведе, тук няма хора, всички са някакви овце.

Пияните хора често стават нахални и словоохотливи, а врагът им дава способността да говорят саркастично и насмешливо и да се подиграват на святото. Той се опрял на вратата и рекъл:

- За какво въобще дойдох, няма какво да правя тук.

И изведнъж чул гласа на стареца:

- Сергей, ела тук.

Той изтрезнял изведнъж и попитал приятеля си:

- Откъде ме познава той?

А старецът отново извикал високо:

- Сергей, който дойде да ме види със своя приятел, влезте.

Сергей влязъл и видял много хора. Старецът рекъл:

- Вижте, мили братя и сестри, този човек беше изоставен от майка си и жена си. Намира се в ужасно състояние. Той току-що размени дрехите си за бутилка на гарата и дойде тук само по фланела.

Хората го изоставиха, но не и Бог, Който му изпрати приятел, който го доведе тук, надявайки се на нашата помощ. Господ му помогна, защото се молеха за него. Сега вътре в този човек се води страшна борба - злият дух, който е влязъл в него, иска той да удари мен и приятеля си, за да избяга той оттук и е много трудно да го удържим. Злият дух се чувства тук много зле и ненавистно, тук се молят, тук има светини. И така, мили мои, вече само от нас зависи къде ще отиде и кой ще стане с този нещастен човек. Нека всички заедно да се помолим на Господ и Богородица да помогнат на този човек.

Всички, които били в килията, коленичили и започнали да се молят заедно със стареца, някои дори заплакали. И изведнъж този пияница паднал на пода и започнал да се блъска, разтърсван от ридания. Дълго време той лежал и плачел, а хората се молели.

Накрая старецът казал:

- Той вече няма да пие, искаше да се самоубие, но не го направи, защото се молеха за него. Молитвата защитава и отразява ужасните внушения на тъмните сили. А молитвата на близките е особено силна. Молитвата на майката, молитвата на приятеля имат велика сила.

Сергей не близнал алкохол до края на живота си и става дълбоко вярващ, както и духовен син на стареца.

Из житието на преп.Серафим Вирицки