Св. Йоан Шанхайски и умиращият човек в болницата

от Предание БГ
Веднъж свети Йоан (Шанхайски) бил извикан спешно да причасти умиращ човек в болницата.
Като взел светите Дарове, светецът заедно с друг духовник отишъл в болницата. Когато пристигнали там, те видели млад и весел мъж, малко над 20- годишен, да свири на хармоника.
Той вече се беше възстановил и скоро трябваше да бъде изписан от болницата. Светецът го повикал с думите: „Искам сега да те причастим“. Младият мъж веднага дошъл при него, изповядал се и се причастил.
Учуденият духовник попитал владика Йоан защо не отишъл при умиращия, а се задържал при видимо здравия млад човек. Светецът отговорил много кратко: „Той ще умре нощес, а тежко болният ще живее още много години“.