Словото Божие

от Предание БГ

Един ден млада двойка посетила свети Гавриил (Ургебадзе). Жената била бременна.

Преподобни Гавриил ги благословил и казал: „Възлюбени, трябва да знаете, че детето разбира всичко, затова се погрижете то да слуша словото Божие, за да бъде възпитавано в целомъдрие от самото начало“.

Съпругът се изненадал от думите на преподобния и казал: „Отче, не разбирам нищо, което говорят зад полуотворена врата; как едно дете в утробата може да разбере Божието слово?“

Отец Гавриил погледнал жената и казал на детето в утробата ѝ: „Бебенце, кажи ни, чуваш ли Божието слово?“

Щом казал това, детето толкова се размърдало, че майката се хванала за корема, не успявайки да скрие емоциите си. Съпругът погледнал учудено жена си, вече вярвайки в казаното от преподобни Гавриил.